Skupina A1

Skupina A1

Co můžete řídit se skupinou A1?

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 lze udělit osobě starší 16 let. S tímto řidičským oprávněním můžete řídit i vozidla spadající do skupiny AMDle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny A1 zařazeny:

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Jaké jsou podmínky pro přijetí do kurzu?

Kolik Vás bude řidičák na A1 stát?

Za řidičský průkaz skupiny A1 zaplatíte 5 000 Kč.

Jak dlouho budete řidičák na A1 dělat?

Pro získání řidičského oprávnění skupiny A1  musíte absolvovat zákonem stanovený počet hodin výuky a výcviku. V praxi se dá stihnout řidičský průkaz skupiny A1 cca za 1 měsíc od přihlášení.

Na jakém motocyklu se budete učit řídit?