Skupina A1

Skupina A1

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny A1 zařazeny:

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 lze udělit osobě starší 16 let. S tímto řidičským oprávněním můžete řídit i vozidla spadající do skupiny AM.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • minimálně 16 let (nebo v den ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout 16 let),
  • zdravotní způsobilost doložená Posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla,
  • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku