Školení řidičů referentů Tábor

Nabízíme pro firmy z okolí Tábora školení řidičů referentů. Dle zákona 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používá-li zaměstnanec při výkonu svého povolání motorové vozidlo do 3,5 tuny (a není řidičem z povolání) musí absolvovat školení řidičů referentů. 

Jak probíhá školení řidičů referentů?

Po domluvě můžeme uspořádat školení ve Vaší firmě nebo na učebně autoškoly v Soběslavi formou prezenční výuky. Zároveň jsme schopni připravit online školení, které je poslední dobou stále více oblíbené kvůli flexibilitě uspořádání školení. Po provedení školení zaměstnanci absolvují závěrečný test, kterým se potvrdí, zda-li porozuměli danému tématu. Výstupem školení je prezenční listina a karta řidiče referenta.

Co se při školení řidičů referentů dozvíte?

Z jaké legislativy při školení čerpáme?

Máte zájem o školení řidičů referentů?

V případě zájmu o školení řidičů referentů vyplňte níže uvedený formulář nebo nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 607 781 570