Skupina AM

Skupina AM

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny AM zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 

  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • minimálně 15 let (nebo v den ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout 15 let),
  • zdravotní způsobilost doložená Posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla,
  • vyplněná Žádost o přijetí k výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem v případě že žadateli nebylo 15 let při podání žádosti (ověřený podpis).