Skupina A

Skupina A

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny A zařazeny:

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit osobě starší 24 let. V případě že jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 minimálně po dobu dvou let, je možné získat řidičské oprávnění pro skupinu A ve 20 letech. S tímto řidičským oprávněním můžete řídit i vozidla spadající do skupiny AM, skupiny A1, skupiny A2.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • minimálně 24/20 let (nebo v den ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout 24/20 let),
  • zdravotní způsobilost doložená Posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla,
  • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku