Skupina A2

Skupina A2

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny A2 zařazeny:

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 lze udělit osobě starší 18 let. S tímto řidičským oprávněním můžete řídit i vozidla spadající do skupiny AM a skupiny A1.