Skupina B1

Skupina B1

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny B1 zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupině AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Řidičské oprávnění pro skupinu B1 lze udělit osobě starší 17 let.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • minimálně 17 let (nebo v den ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout 17 let),
  • zdravotní způsobilost doložená Posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla,
  • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku