1. krok

Nejprve vyplňte níže uvedený formulář, díky tomu Vás budeme schopni zařadit do výcviku.2. krok

Abychom Vás mohli přijmout do výcviku, je potřeba stáhnout přiložené dokumenty a vyplněné odevzdat při zahájení výcviku:

Posudek o zdravotní způsobilosti

Nechte potvrdit posudek svým praktickým lékařem. 

Cena za potvrzení se pohybuje kolem 300 Kč.

Posudek nesmí být starší více než 3 měsíce při zahájení výcviku

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Vytiskněte žádost oboustranně

Vyplňte 1. stranu formuláře a podepište se