Dokumenty

Odkaz na dokument
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Odkaz na dokument
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

Zajímavé odkazy

Zkouškové testy Autoškola
www.autoskola-testy.cz
Odkaz na Bezpečné cesty
www.bezpecnecesty.cz
Odkaz na Besip
www.ibesip.cz

Zajímavá videa

Jízda v jízdních pruzích

Souběžná jízda vozidel

Jízda v připojovacím pruhu

Střídavé řazení vozidel

Jízda po kruhovém objezdu

Plynulost jízdy

Vytváření záchranářské uličky

Odstup mezi vozidly

Chování v koloně

Výjezd z dopravního omezení

Příjezd k dopravnímu omezení

Jízda v dopravním omezení