Skupina B

Skupina B

Dle zákona 361/2000 Sb. („silniční zákon“) jsou do skupiny B zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupině AM, A1, A2, A, B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

  • nepřevyšující 750 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Řidičské oprávnění pro skupinu B lze udělit osobě starší 18 let. S tímto řidičským oprávněním můžete řídit i vozidla spadající do skupiny B1 a motocykly s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • minimálně 18 let (nebo v den ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout 18 let),
  • zdravotní způsobilost doložená Posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla,
  • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku